Du finner informasjon og konkrete råd her:

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på nettsidene til Helsedirektoratet https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/, og på helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Fastlege ved Saltdal helsesenter kan nås på telefon 75 68 21 30. Du kan også sende henvendelse til Saltdal helsesenter på www.besoklegen.no eller ved å bruke appen Helserespons. 

Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.

 

Du kan gjøre mye selv for å redusere risikoen for å bli smittet

Saltdal kommune forbereder seg på at det kan komme koronasmittede som trenger helsehjelp. Vi har tatt nødvendige grep, følger tett informasjon som kommer, og følger opp.  

Vi oppfordrer alle til å følge de råd som gis fra Folkehelseinstituttet. Du kan gjøre mye selv for å redusere risikoen for å bli smittet, eller å spre smitte: Vaner som forebygger smitte

Ved mistanke om at du kan være smittet av koronaviruset må du ta kontakt så snart som mulig med fastlege/legevakt. Av hensyn til å unngå smittespredning oppfordrer vi i første omgang å ringe til fastlege eller legevakt (tlf.nr. 116117) fremfor direkte oppmøte ved legekontor/legevakt

 

Se video om koronavirus - for barn og unge

Video fra Helsedirektoratet: for barn og unge - om koronavirus

 

Forberedelser i Saltdal

Saltdal kommune forbereder seg på at det kan komme koronasmittede som trenger helsehjelp. 

Vi oppfordrer alle til å følge de råd som gis fra Folkehelseinstituttet. Du kan gjøre mye selv for å redusere risikoen for å bli smittet, eller å spre smitte: Vaner som forebygger smitte

Ved mistanke om at du kan være smittet av koronaviruset må du ta kontakt så snart som mulig med fastlege eller legevakt. Av hensyn til å unngå smittespredning oppfordrer vi i første omgang å ringe til fastlege/legevakt fremfor direkte oppmøte ved legekontor/legevakt. Fastlege ved Saltdal helsesener kan kontaktes å på telefon 75 68 21 30. Du kan også sende henvendelse til Saltdal helsesenter på www.besoklegen.no eller ved å bruke appen Helserespons. Indre Salten legevakt kan nås på telefon 116 117.