Fylkesmannen har bedt kommunene om å bidra til å informere innbyggerne om enkelte tiltak som kan motvirke at coronavirusinfeksjon sprer seg.

Publikum kan lese - og gjerne skrive ut - denne informasjonen som er utarbeidet av Helsedirektoratet: 

  • Plakat som henvender seg til reisende på tre språk. Trykk her.
  • Informasjonsark som er rettet mot de som jobber i kontakt med turister og folk som ankommer landet. Trykk her.
    • Generell smittevernplakat om vaner som forebygger smitte. Den rette seg mot publikum generelt, f.eks. til bruk i skoler, barnehafer m.m. Trykk her.