Informasjon om flyktningtjenestens arbeid under utbrudd av Covid – 19

Tjenesten følger helsedirektoratets anbefalinger om smittevern. Grunnet bygningsmessige begrensinger og smittvernshensyn har vi redusert tilgjengeligheten gjennom at døren til kontoret er låst. Personalet er til stede på kontoret og kan nås på telefon eller ved å benytte ringeklokke på døren. Det tilrettelegges for timeavtaler.

Det er kommet en midlertidig forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid -19. Kommunen legger til rette for at alle som er deltakere på introduksjonsprogrammet også i denne tiden, får et tilbud på full tid. Den enkelte deltaker plikter å følge opp sitt program også i denne tiden.

Det er kommunen som avgjør om det er hensiktsmessig i det enkelte tilfellet å starte opp program for personer som har kommet inn i målgruppen, men som ikke har fått vedtak om program. Kommunen forsøker å tilrettelegge for at bosatte flyktninger får starte opp på introduksjonsprogram innenfor fristen.

 

Hvor kan jeg finne kvalitetssikret informasjon på flere språk?

Her finner du informasjon til foreldre om åpning av barnehage og skoler.

Her finner du informasjonsark og video om hjemmekarantene og isolasjon i borbindelse med koronaviruset. 

Her finner du inromasjonsark og video med generell informasjon om koronaviruset. 

NRK - Nyheter på flere språk. 

 

Jeg har spørsmål om utlendingssaker eller reise til Norge. Hvor kan jeg finne informasjon?

UDI informerer:

Informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker innreise og utreise til Norge.

Politiet informerer:

Spørsmål og svar i forbindelse med koronaviruset.