INFORMASJON OM KRISEPAKKEN TIL IDRETT, KULTUR OG FRIVILLIGHET

 

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

Over hele Norge har en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt. Krisepakken, en stor kompensasjonsordning på en milliard kroner, er ment å avhjelpe situasjonen.

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren.

Koronaavlyse

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet). Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren

Les mer om disse ordningene på deres nettsider www.lottstift.no og www.kulturradet.no