Frem til 7. mai er følgende arrangementer forbudt:

  • Alle kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes.
  • Alle idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.
  • Alle idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

 

Fra 7. mai blir det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

  • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede.
  • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt.

 

Musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernregler overholdes

22.april godkjente Helsedirektoratet at det holdes musikkøvelser under forutsetning av at smittevernveileder for trygge musikkøvelser følges; -med to meters avstand og maks 30 sammen kan band, orkestre og alle andre musiklag igjen få spille samme.

Men; ikke gjennomfør musikkaktivitet med mindre du er helt trygg på at det ikke bidrar til økt smitterisiko og at øvelsen kan gjøres i samsvar med anbefalingene.

Veilederen er utarbeidet av Norsk musikkråd i samarbeid med representanter fra band, kor, korps og orkestre, se https://www.musikk.no/nmr/koronaviruset

Saltdal kommune har allikevel ikke åpnet opp for øvelser i kommunens egne lokaler.

Rognan Hornorkester har allikevel fått en egen avtale om bruk av Rognan samfunnshus fram til 17.mai, fordi korpset da påtar seg spilleoppdrag i bygda.

 

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet

Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet (jfr Covid-19-forskriften §13), både innendørs og utendørs, kan drives dersom antallet begrenses til fem i hver gruppe, fysisk avstand mellom personer på minst én meter overholdes og det ikke innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

Norges idrettsforbund og de ulike særforbundene har utarbeidet råd og anbefalinger for hvordan aktivitet kan gjennomføres i tråd med de generelle anbefalingene for forebygging av smitte. Se Helsedirektoratets veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet.

 

Nye råd og retningslinjer for arrangementer

7. mai vil regjeringen, basert på nye råd fra helsemyndighetene, komme tilbake med en vurdering av offentlige arrangement med mellom 50 og 200 personer fra 15. juni. Samme dag vil også regjeringen komme med anbefalinger som gjelder organisert idrettsaktivitet.

Fra før er det klart at forbudet mot å gjennomføre arrangementer med flere enn 500 mennesker er forlenget til å gjelde i perioden 15. juni til 1. september.