Disse er merket med GRØNNE VEISTIKKER. Håper på forståelse fra innbyggerne om at disse ikke skal fjernes da vi i teknisk drift bruker unødvendig mye tid på å må merke på nytt.