I møte 2. mai, sak 7/23 godkjente valgstyret innkomne listeforslag. Godkjente listeforslag er lagt til gjennomsyn på rådhuset, servicekontoret. Klagefrist på valgstyrets vedtak om godkjente listeforslag er 10. mai.

 

SV- Sosialistisk Venstreparti innlevert 16. mars, korrigert 22.mars

Arbeiderpartiet innlevert 22. mars

Rødt innlevert 22. mars 

Fremskrittspartiet innlevert 23. mars 

Kristelig Folkeparti innlevert 26. mars 

Senterpartiet innlevert 29. mars

Høyre innlevert 29. mars 

Saltdalslista innlevert 31. mars