Postjournal og saker til politisk behandling
Kommunens postliste
Er en offentlig journal med oversikt over inn- og utgående dokumenter. Postlisten legges normalt ut 3 dager etter journalføring. Dette er for at dokumentene skal ses gjennom for å sikre at opplysninger som ikke er offentlig, for eksempel personopplysninger, ikke publiseres. 

Du kan bestille dokumenter direkte fra den elektroniske postlisten. Det gjør du ved å trykke på dokumentet og knappen "Bestill". Dokumenter som ikke er unntatt offentlighet sendes normalt ut samme dag som du bestiller.
​Til Offentlig journal /postliste  

Ny Offentlig journal 

Saker til politisk behandling
I møtekalenderen finner du møtekalender, saklister m/sakspapirer for våre politiske utvalg.
Til Politiske saker. Denne siden er under endring, ny link kommer.

Direktesendinger politiske møter
Saltdal kommune har direktesending fra møtene i kommunestyret, og du finner også opptak fra tidligere møter.

Dokumenter som ikke er registrert på postlisten
Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internettsidene, Partsinnsyn finnes i forvaltningsloven § 18.

Ved innsynforespørsler i pasient- og klientsaker, anbefaler vi at du bruker eDialog-løsningen vår, som er en sikker innsending av dokumenter/ henvendelser til kommunen:
Her kan du sende generelle henvendelser om innsyn via eDialog 

 

Send forespørsel
Henvendelser som inneholder sensitive personopplysninger og/eller andre taushetsbelagte opplysninger, skal ikke sendes som e-post. I slike tilfeller ber vi deg bruke eDialog-løsningen vår, som er en sikker innsending av dokumenter/ henvendelser til kommunen 

Her kan du sende generelle henvendelser om innsyn via eDialog 
 


Aktuelle lover og lenker


Dokumenter som ikke er registrert på postlisten
Pasient- og klientsaker er saksområder som i sin helhet holdes utenfor internettsidene, Partsinnsyn finnes i forvaltningsloven § 18.