Rådgivning og utvikling

Gjennom profesjonell rådgivning ut mot fagmiljøene skal IKT kontoret sikre at kommunen får gode funksjonelle løsninger som lar seg enkelt integrere med øvrig IKT portefølje.  

Kommunestyret prioriterer høyt arbeidet med modernisering og effektivisering av kommunale tjenester. IKT kontoret skal i denne sammenheng være en aktiv pådriver og innovativ bidragsyter. I arbeidet med digitalisering av kommunale tjenester vil anvendelse av ny teknologi spille en nøkkelrolle.

Ved å videreutvikle kompetansen som profesjonell bestiller skal IKT kontoret sikre at Saltdal kommune gjennom rammeavtaler, lisensavtaler, outsourcings avtaler med mer får maksimalt igjen for investerte IKT midler. Kontoret setter rammene for anvendelse av IKT i kommunen, utvikler strategier og har ansvaret for styring av kommunens IKT portefølje.