Kurset skal blant annet omfatte krav til jaktleder, skuddplass og ettersøk, sikker jakt samt lover og forskrifter. Heftet «Jaktleders ansvar» fra NJFF blir utdelt.

 

1800    Registrering og informasjon

  • Info fra kommune
  • Lover og forskrifter
  • Jaktleders oppgaver
  • Human og sikker jakt
  • Når uhellet er ute-Skuddplassundersøkelse og ettersøk
  • Kommunens rolle.

    2200    Avslutning

Sted:  Samfunnssalen i Moldjord skole, Beiarn kommune

Tid:   Torsdag 5. september, klokken 18:00 – 22:00


Forelesere/instruktører:

Instruktører fra NJFF-Nordland.
Påmelding: Kurset er åpent og det er derfor ingen påmelding.

Kr. 200,- pr. deltaker. Faktureres etterskuddsvis.

Mer informasjon: Kontakt viltansvarlig i kommunen din.