Opprinnelig oppsatt kommunestyremøte tor 24.mai blir avlyst på grunn av få saker. Sakene som skulle vært behandlet er:

Leie av 3.etg ROMA-bygget, underveisrapportering evaluering av OU-prosess og forvaltningsrevisjon psykiatri og rus.

Sakene vil bli behandlet i neste ordinære møte ons 20.juni.