Koronavaksinasjon

Koronavaksine til uvaksinerte

Har du ikke fått koronavaksine dose 1, eller mangler du koronavaksine dose 2?  Ta kontakt med oss, så bestiller vi vaksine til deg! Send e-post til corona@saltdal.kommune.no, eller ring telefon 905 79 993 eller 908 02 531.

 

Koronavaksinasjon – informasjon på forskjellige språk

Kjenner du noen som trenger informasjon om koronavaksinasjon på andre språk: Det finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/koronavaksinasjon/

 

Oppfriskingsdose/vaksinedose 3 til personer over 65 år

I Saltdal skal drøyt 1.000 personer over 65 år få oppfriskingsdose (vaksinedose 3) mot korona. Vaksinedose 3 settes minimum 5 måneder etter vaksinedose 2.

 

Vi kontakter alle over 65 år telefonisk eller sender melding gjennom Helsenorge om vaksinetime. Vi anbefaler sterkt at du tar imot oppsatt vaksinasjonstime, slik at vi får vaksinert alle før jul.

 

Mindre bivirkninger av oppfriskingsdose/vaksinedose 3

Det er ikke observert andre eller mer bivirkninger etter den tredje dosen enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen. Frykt for bivirkninger er dermed ikke en god grunn til å utsette vaksinedose 3 til etter jul.

 

Oppfriskingsdose til helsepersonell

Helsepersonell ved sykehjem, omsorgsboliger og i hjemmetjenesten har fått tilbud om oppfriskingsdose (vaksinedose 3) gjennom arbeidsgiveren.

 

Andre grupper kommunalt helsepersonell vil nå få tilbud om oppfriskingsdose/vaksinedose 3.

Dersom det er grupper av ikke-kommunalt helsepersonell som over tid har kontakt med pasienter med særlig høy risiko for å bli alvorlig syke, kan de kontakte Saltdal kommunes koronatjeneste for å drøfte hvorvidt de skal tilbys vaksinedose 3.

 

Oppfriskingsdose til alle i alderen 18 – 64 år

Regjeringen har nå bestemt at alle i alderen 18 – 64 år skal få tilbud om oppfriskingsdose (vaksinedose 3) mot korona.

 

Dette blir ikke før etter jul!

 

Viktig å huske på:

 

 • For personer under 65 år skal det gå 6 måneder mellom dose 2 og dose 3
 • De under 65 år er godt beskyttelse mot mer alvorlig sykdom etter to doser
 • To doser reduserer, men fjerner ikke faren for å bli smittet og dermed kunne smitte videre
 • Vaksinerte må derfor forholde seg til de generelle rådene om å holde seg hjemme og teste seg ved symptomer.

 

TA MED OPPDATERT EGENERKLÆRINGSSKJEMA

når du møter til koronavaksinasjon. Egenerklæringsskjema finner du her:  https://www.fhi.no/publ/skjema/egenerklaringsskjema-for-koronavaksinasjon/

Uvaksinert helsepersonell – nye smitteforebyggende tiltak

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet vil Saltdal kommune 

 

           Kartlegge om helsepersonell i kommunen er vaksinert mot korona

 1. Pålegge helsepersonell som ikke er fullvaksinert koronatest to ganger i uka
 2. Pålegge helsepersonell som ikke er fullvaksinert å bruke munnbind hvis man er å definere som en nærkontakt til pasienter, brukere og andre ansatte uavhengig av lokalt smittetrykk
 3. Tilby koronavaksine til helsepersonell som ikke er fullvaksinert

Arbeidsplassene i helsetjenesten vil få tilgjengelig hurtigtester/selvtester til de arbeidstakere som må testes to ganger ukentlig.

 

Mer tilrettelegging for selvtesting

Hurtigtest/selvtest blir nå sterkere vektlagt som et verktøy for å oppdage koronasmitte tidlig.

Bruk av hurtigest/selvtest kan være aktuelt i disse situasjonene:

 

 • Testing av vaksinerte hustandsmedlemmer til koronasmittede personer (2 tester per uke)
 • Testing av uvaksinerte hustandsmedlemmer til koronasmittet person (1 test hver dag i én uke)
 • Testing av uvaksinert helsepersonell i helse og omsorgstjenesten (2 tester per uke)
 • Testing av alle med nyoppståtte luftveissymptomer
 • Dersom smitteutbrudd i skole
  • Ved jevnlig testing av elever fra 5.–7. trinn
  • Ved jevnlig testing av elever fra 8.–10. trinn

En del hurtigtester/selvtester blir fordelt til skoler og arbeidsplasser innen helsetjenesten.

Merk at dersom en hurtigtest er positiv, skal det tas bekreftende PCR-test ved offentlig teststasjon. Man skal holde seg hjemme til evt. negativt prøvesvar foreligger.

Praktiske opplysninger finner man i notatet Covid-19 hurtigtest/selvtest – framgangsmåte (vedlagt).

Info selvtesting finner du: HER

Testing etter innreise fra utlandet

Regler ved innreise til Norge finner du her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#regler-ved-innreise-til-norge

Merk at alle må fulle ut registreringsskjema for innreisende før innreise til Norge. Dette gjelder også om du tar en dagsreise til Sverige. Politiet foretar kontroller ved grensen, og man blir kontaktet telefonisk etter innreise fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende.

Merk bl.a. at du har plikt til å teste deg for korona ved en offentlig teststasjon innen 24 timer etter innreise. Timeavtale for testing får du i Saltdal ved å ringe +47 902 56 943, mandag – fredag kl. 08 til 15, lørdag og søndag kl. 12 til 15.

Influensavaksinasjon

Alle som ønsker influensavaksinasjon, kan ringe Saltdal helsestasjon, tlf. 75 68 21 39, for timebestilling. Influensavaksinasjon er gratis for de som er i målgruppen, ellers koster det kr. 200.

 

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege