Koronavaksinasjon av de eldste har startet

 

Ca. 35 sykehjemsbeboere har fått sine første vaksinedoser. Saltdal kommune er nå i gang med å vaksinere aldersgruppen over 85 år (i alt ca. 120 innbyggere) samtidig med utvalgte grupper helsepersonell.

 

Det blir nok februar før 350 innbyggere i aldersgruppen 75 – 84 år får tilbud om vaksine. Kanskje blir det mars eller april før de 1.100 innbyggerne i alderen 65 – 74 år og personer med høy sykdomsrisiko får tilbud.

 

I første omgang settes koronavaksine på Rognan Samfunnshus, Jernbanegata 47, 8250 Rognan.

 

Alle som skal vaksineres, må ta med ferdig utfylt egenerklæringsskjema den dagen de vaksineres. Skriv ut skjema fra vedlegget, eller skaff det fra Servicetorget på Rådhuset.

 

Vaksinen gis i to doser, som skal settes med tre ukers mellomrom. Begge dosene må settes for at man skal være beskyttet mot korona.

 

Lurer du på noe om koronavaksine? Du kan finne svar på mange spørsmål her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

 

Hvordan får du vite når det er din tur til å bli vaksinert? Kommunen vil gi deg beskjed om når du kan bestille tid for vaksinasjon. Vi planlegger å legge ut vaksinasjonstimer til de aktuelle aldersgruppene på Helsenorge.no

 

Vi vil også sende innkalling direkte til noen pasientgrupper. Innkallingen vil bli sendt gjennom helsenorge.no Det er derfor viktig at  så mange som mulig logger seg inn på Helsenorge og ordner med «Samtykke til full tilgang» - se https://www.helsenorge.no/om-tjenestene/slik-brukes-tjenestene-paa-helsenorge/#samtykke-til-helsenorges-bruksvilkar   

 

Dersom du trenger hjelp til å ordne «Samtykke til full tilgang», kan du få det på vår Koronatelefon 905 79 993 (åpent 09.00-11.30 og fra 13.15-15.00 på hverdager).

 

Vi vil sjølsagt også sørge for at de som ikke er tilgjengelige gjennom helsenorge.no, får tilbud om vaksinasjon.

Skjema " Egenerklæring ved koronavaksinering" fåes også på Servicetorget - Rådhuset, for de som ikke har tilgang til Helsenorge.no

Kommuneoverlegen