De som ikke har fastlege i Saltdal, kan ikke benytte timebestilling gjennom Helsenorge.

Dette gjelder også de 140 pasientene som står på «Liste uten fast lege» ved Saltdal helsesenter.

 

Får du problemer med timebestillingen ber vi deg fortinnsvis kontakte oss på epost corona@saltdal.kommune.no. Vi svarer på alle henvendelser fortløpende.

Du kan også ta kontakt på vår koronatelefon for hjelp, tlf. 905 79 993 eller 908 02 531 (Åpningstider: 09:00 - 11:30 og 13:15 – 15:00 på hverdager).

Ca. 120 personer er ferdigvaksinert med 2 doser koronavaksine. I tillegg har ca. 230 personer fått vaksinedose 1.  Ca. 20% av dosene er satt på utvalgte grupper helsepersonell.

 

Når blir det min tur å få koronavaksine?

Folkehelseinstituttet har anbefalt at de eldste skal vaksineres først. Vaksinering av Gruppe 3 (aldersgruppa 75 – 84 år) er startet nå i uke 5/1. februar, og vil pågå til i begynnelsen av april samtidig med vaksinering av utvalgte grupper helsepersonell.  Når alle i denne aldersgruppa har fått første vaksinedose, går vi videre til Gruppe 4.

Framdriften i Saltdal følger omtrent Folkehelseinstituttet sin antakelse om når de ulike gruppene vil få tilbud om koronavaksinasjon.

I uke 8 og 9 (22. februar – 7. mars) får vi bare levert tilstrekkelig antall vaksinedoser for å gi til personer som skal få vaksinedose 2. Personer som skal ha vaksinedose 1 og helsepersonell må vente til uke 10 (fra 8. mars).

Vaksinasjon må sannsynligvis også legges til påskedager i uke 13.

 

Får jeg innkalling til koronavaksinasjon?

Noen grupper vil innkalles til koronavaksinasjon. Dette gjelder i første rekke

 • Gruppe 1 (sykehjemsbeboere, ferdig vaksinert)
 • Gruppe 2 (alder over 85 år)
 • Helsepersonell etter prioritert liste
 • Noen pasienter i Gruppe 4 (alder 18-64 år med høy risiko) 

Timebestilling for koronavaksinasjon

Til de øvrige gruppene vil vi tilby timebestilling for koronavaksinasjon. Vi legger ut ledige timer for koronavaksinasjon når vi har fått bekreftet vaksineleveranse, dvs. for de to påfølgende ukene. Dersom det ikke er ledige timer for koronavaksinasjon, må man vente med å bestille. Vi har dessverre ikke mulighet til å organisere venteliste.

Timebestilling til koronavaksinasjon kan gjøres på to måter:

a)Timebestilling på Helsenorge.no

 • Inntil 2/3 av tilgjengelige vaksinasjonstimer legges nå ut på Helsenorge for egenbestilling.
 • Sett deg nøye inn i veiledninga Bestilling av koronavaksinasjon på Helsenorge – framgangsmåte¸lenger ned i dette notatet. Det er bare ved å følge framgangsmåten trinn for trinn at du er sikret å få registrert din timebestilling på riktig måte.
 • Bestilling av tid for koronavaksinasjon på Helsenorge forutsetter at man
  • Har fastlege ved Saltdal helsesenter
  • Identifiserer seg med BankID
 • Man kan gi Fullmakt til en annen person for timebestilling på Helsenorge. Se https://www.helsenorge.no/fullmakt/om/slik-representerer-du-andre-paa-helsenorge-no/ eller be om hjelp fra Koronatelefonen, tlf.  905 79 993 eller 908 025 31. Åpningstider: 09:00 - 11:30 og 13:15 – 15:00 på hverdager)
 • Timebestillingen er ikke gyldig før du har mottatt bekreftelse på SMS fra Helsenorge
 • Man bestiller bare time for Vaksinedose 1. Ved oppmøte til Vaksinedose 1 får man tildelt time for Vaksinedose 2, tre uker seinere.

b)Timebestilling til Koronatelefon

 • Inntil 1/3 av tilgjengelige vaksinasjonstimer er tilgjengelig hos Koronatelefonen, tlf.  905 79 993 eller 908 025 31. Åpningstider: 09:00 - 11:30 og 13:15 – 15:00 på hverdager). 

Hvordan får pasienter i risikogrupper beskjed om vaksinasjon?

Når vi kommer til «Gruppe 4» på 1.100 personer i alderen 65 – 74 år, skal vaksinen i tillegg tilbys ca. 100 personer med risikofaktorer for alvorlig forløp ved koronainfeksjon.

Fastlegene har fått i oppgave å plukke ut hvilke pasienter dette gjelder. De har levert sine lister til vaksinekoordinatorene. Detaljer om koronavaksinasjon av risikogrupper: https://www.saltdal.kommune.no/getfile.php/4814734.2518.zspquawwlwzqm7/Koronavaksinasjon+i+Saltdal+-+risikogrupper.docx.as.pdf

Dersom du er usikker på om fastlegen har prioritert deg i riktig gruppe, kan du kontakte fastlegen på helsenorge.no > Send en melding > Logg inn > E-konsultasjon. Sjekk gjerne ut Folkehelseinstituttet sin beskrivelse av prioriteringsrekkefølgen før du kontakter fastlegen. 

Hvordan skal jeg komme meg til der koronavaksinasjon foregår?

I utgangspunktet har du ansvar for å sørge for transport sjøl.

Dersom du ikke har mulighet for å besørge transport sjøl, kan du kontakte Koronatelefonen, tlf.  905 79 993 eller 908 025 31. Åpningstider: 09:00 - 11:30 og 13:15 – 15:00 på hverdager).

Hvordan skal jeg forberede meg på vaksinasjonsdagen?

Samme dag som du skal møte til koronavaksinasjon, må du gå gjennom  Sjekkliste til deg som er tilbudt koronavaksine. Husk å gå gjennom Sjekklista også når du møter til Vaksinedose 2!

Hvor kan jeg finne mer informasjon om koronavaksine? 

Du kan finne svar på mange spørsmål her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Du kan også ringe Koronatelefonen, tlf.  905 79 993  eller 908 025 31. Åpningstider: 09:00 - 11:30 og 13:15 – 15:00 på hverdager).

Her finner du informasjon om koronavaksinasjon på ulike språk: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/  

Bestilling av koronavaksinasjon på Helsenorge – framgangsmåte

Det er bare ved å følge framgangsmåten trinn for trinn at du er sikret å få registrert din timebestilling på riktig måte. Bestilling av tid for koronavaksinasjon forutsetter at man

 • Har fastlege ved Saltdal helsesenter
 • Identifiserer seg med BankID
 • Vaksinasjonstimen er ikke gyldig før den er bekreftet med SMS fra Helsenorge
 • Pasienten bestiller bare time for Vaksinedose 1. Ved frammøte for Vaksinedose 1 får man oppgitt tid for Vaksinedose 2, tre uker seinere.

 

 • wXeHka 2hJzabAAAAABJRU 5ErkJggg==

 

 8H 3UUZJsds 2 sAAAAASUVORK 5CYII=

 

eTMzgfgwPSIAAAAASUVORK 5CYII=

QQKCCORL 2kBiQGLgacKAJAEZ 2CWxSQxIDKxgDEgSWMHOf 5pWM 3IscnUuMfDVMCBJQJKAXAVKDEgMrGAMSBJYwc 6XK 6evtnKSdpN 2e 5owIElAkoBcBUoMSAysYAxIEljBzn aVjNyLHJ 1LjHw 1TDwfzs 5v 1C 2N 3C 6AAAAAElFTkSuQmCC

sff FS 4aBMGlUAAAAASUVORK 5CYII=

 

 1. Velg Saltdal helsesenter Smittevern. Du skal ikke gå til timebestilling hos din fastlege.

 

 1. Svar på spørsmålene under Timebestillig koronatest, sjøl om du ikke skal ha koronatest. Klikk på Fullfør når du har besvart alle spørsmålene.
 2. MAxgIM 4AkccPWKwHb 1a 9GNgyQORErsYwgIE 4A 0QeP 6Cy 2ZaNPe 1ZZIDIiVyNYQADcQaIPH 7AYj 14s rFwJYBIidyNYYBDMQZIPL 4AZXNtmzsac 8iAw DfaBdHXj OwAAAABJRU 5ErkJggg==
 3. MzR FS 9TwgAAAABJRU 5ErkJggg==
 4. Bestillingen er ikke gyldig før du har fått en bekreftelse på SMS fra Helsenorge. NB! I bekreftelsen står det at du har fått «time hos fastlegen»: Denne teksten får vi ikke endret – det riktige er at du skal møte til koronavaksinasjon på Rognan Samfunnshus, Jernbanegata 47, 8250 Rognan
 5. Dersom du bestiller time for koronavaksinasjon, men ikke er i den gruppa som tilbys vaksinasjon til det aktuelle tidspunktet, vil vi stryke timen din.
 6.  
 1. Egenerklæringsskjema

  Skriv ut skjemaet og ta det med ferdig utfylt den dagen du skal vaksineres!

   

  Navn

   

   

  Fødselsnummer (11 siffer)

   

   

  Adresse

   

   

  Postnummer, poststed

   

   

  Telefon

   

   

  E-post

   

   

  Spørsmålene besvares med "Ja" eller "Nei"

   

   

  1. Føler du deg i fin form og feberfri i dag?

  Vaksinering bør utsettes ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.

   

   

   

  2. Har du kroniske sykdommer/lidelser?

  Hvis ja, hvilke?

   

   

   

  3. Har du blødersykdom?

   

   

   

  4. Bruker du ett av disse blodfortynnende legemidlene: Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Marevan eller Warfarin?

  NB! Hvis du bruker ett av disse legemidlene, skal du ikke ta tabletten før etter at vaksinedosen er satt.

   

   

   

  5. Bruker du legemidler som påvirker immunforsvaret (f.eks. cellegift, 4. kortisonpreparater)?

  Hvilke legemidler?

   

   

   

  6. Har du nylig fått influensavaksine eller annen vaksine?

  Hvis ja, hvilken vaksine?

   

   

   

   

  7. Har du hatt reaksjoner ved tidligere vaksinasjon?

   

   

   

  8. Har du hatt alvorlig allergisk reaksjon på mat, medisiner eller annet? 

  Hvis ja, hva?

   

   

   

   

  9. For kvinner: Er du gravid?

   

   

   

  10. For kvinner: Ammer du?

   

   

   

   

  Etter vaksinasjonen må du observeres i minst 20 minutter (30 minutter hvis «ja» på spørsmål 4, 60 minutter hvis «ja» på spm. 8.)