Andel vaksinerte (%) i de ulike aldersgruppene fordeler seg slik:

Vaksinefordeling

I Saltdal er det fortsatt ca. 160 personer som ikke har fått minst 1 dose, fordi koronavaksinasjonskontoret ikke har fått noen klar respons fra dem. Dette gjelder spesielt aldersgruppa 25 – 39 år. Vi oppfordrer alle som ikke har fått koronavaksinasjon, om å bestille tid for vaksinasjon INNEN 7. OKTOBER, som i praksis blir en slags «siste frist» for etternølere: Etter dette tidspunktet vil ressursene omdisponeres til å gjennomføre influensavaksinasjon.

 

Vaksinasjon av ulike grupper

  • 16- og 17- åringer har nå fått koronavaksinasjon 1. dose. 2. dose er bestilt til uke 42 og 44.
  • Barn/ungdom 12 – 15 år: 145 har fått tilbud, bare 110 har takket ja og har fått 1. dose. De øvrige 35 har anledning til å tenke seg om. Også i denne aldersgruppa vil vaksinasjon være et tiltak som beskytter mot sykdom og reduserer faren for å komme i karantene dersom vi får et lokalt smitteutbrudd.
  • Grupper med alvorlig svekket immunforsvar: Disse tilbys 3. vaksinedose. Noen har allerede blitt kontaktet av spesialisthelsetjenesten om at de skal tilbys 3. vaksinedose. Se eget avsnitt.

 

Vaksinedose 3 til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Visse grupper med alvorlig nedsatt immunforsvar tilbys vaksinedose 3.

 

Merk at det er Spesialisthelsetjenesten, ikke fastlegen, som har fått i oppgave å plukke ut hvilke pasienter som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine. De det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i kommunen. Noen pasienter vil bli innkalt til vaksinasjon ved sykehuset.

 

Vaksine som benyttes: Comirnaty/BioNTech-Pfizer eller Spikevax/Moderna

Mer informasjon kan du finne her 

 

TIMEBESTILLING

Timebestilling til koronavaksinasjon kan du gjøre på helsenorge.no. Framgangsmåten er beskrevet her 
Bestillingene blir gjennomgått manuelt. Om du har problemer med timebestilling, kan du kontakte koronatelefon på tlf. 908 02 531 (åpent man., tir. og fre. kl. 09 – 11:30) eller på e-post corona@saltdal.kommune.no

 

TA MED OPPDATERT EGENERKLÆRINGSSKJEMA

TA MED UTFYLT EGENERKLÆRINGSSKJEMA når du møter til koronavaksinasjon. Egenerklæringsskjema finner du her

VAKSINEDOSE 2

ALLE FÅR TILDELT TID FOR VAKSINEDOSE 2 GJENNOM SMS FRA HELSENORGE. Du skal altså ikke sjøl bestille time til vaksindose 2, bare til vaksinedose 1.

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege