I uke 10 er det følgende plan for vaksinering mot covid – 19 i Saltdal kommune.

 

 

  • 60 doser av Pfizer vaksinen skal brukes til dose nummer to.

 

  • 18 doser av Pfizer vaksinen skal brukes til første dose.

 

  • 55 doser AstraZeneca-vaksine  til første dose til helsepersonell.

 

Antall doser satt

Pr. 07.03.21 er det i Saltdal 265 personer som er fullvaksinert med 2 doser koronavaksine. Dette dreier seg om beboere på sykehjem, innbyggere i alderen over 75 år samt utvalgte grupper helsepersonell.

 

407 personer har fått vaksinedose 1.

 

 

Hvordan får man beskjed om man skal få vaksine

For tida får Saltdal kommune bare tildelt et svært begrenset antall vaksinedoser. Alle som skal få vaksine i Uke 10 og Uke 11, blir kontaktet pr. telefon (helsepersonell kontaktes av sin tjenesteleder). Seinere vil vi få tilgang til flere vaksinasjonsdoser slik at vi kan legge ut ledige vaksinasjonstimer for timebestilling på Helsenorge.no, slik det er beskrevet her: https://www.saltdal.kommune.no/koronavaksinasjon-i-saltdal-informasjon-og-status-22-02-2021.6365617-407031.html

 

Når starter vaksinasjon av risikogruppe 4?  

Det vil ennå gå et par uker før vi har mange nok vaksinedoser til å starte vaksinasjon av personer i risikogruppe 4 – nærmere om dette her: https://www.saltdal.kommune.no/koronavaksinasjon-av-personer-i-risikogrupper.6368696-407031.html