Oppfriskingsdose og vaksineanbefalinger

Vi kaller inn alle over 18 år til oppfriskingsdose/dose 3 når det er gått minimum 4,5 måneder/20 uker siden dose 2. Men vi ber alle om å sjekke om du har fått dose 2 før ca. 15.09.21: Dette finner du ved å logge deg inn her: https://www.helsenorge.no/vaksiner/  

Bestill vaksinasjonstime hvis du ikke får innkalling.

Nedenfor er oppsummert hvilke vaksineanbefalinger som gjelder ulike grupper.

Grunnvaksinering:

Alle 16 år og eldre som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine* så snart som mulig.

Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta 3 doser mRNA-vaksine* som en del av sin grunnvaksinering

Alle 12 til 15 åringer kan ta 1 dose mRNA*-vaksine hvis de ønsker

Oppfriskningsvaksinering:

Alle 45 år og eldre bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen

Alle 18- 44 år med underliggende risikotilstander (opprinnelig prioriteringsgruppe 4 eller 7) bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen

Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (dose 4) 3 måneder etter siste dose i grunnvaksineringen  

Alle andre 18 - 44 år kan ta en oppfriskningsdose minimum 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker

Oppfriskningsvaksinering er ikke godkjent for de under 18 år

*) mRNA-vaksine er Corminaty/Pfizer og Spikevax/Moderna

Hvilken vaksine bør jeg ta?

I Saltdal har vi tilgjengelig begge mRNA-vaksinene, Corminaty/Pfizer og Spikevax/Moderna. De to vaksinene vil etter hvert brukes litt «om en annen».

Spikevax/Moderna er regnet som en svært effektiv koronavaksine, og anbefales særlig til personer med svakt immunforsvar. Den kan også benyttes av alle andre personer > 30 år.