Oppfriskingsdose og vaksineanbefalinger

Vi kaller inn alle over 18 år til oppfriskingsdose/dose 3 når det er gått minimum 4,5 måneder/20 uker siden dose 2. Bestill vaksinasjonstime hvis du ikke får innkalling.

Vaksinering etter gjennomgått covid-19

Folkehelseinstituttet anbefaler at vaksinedosen avventes til 3 måneder etter tilfriskning, da et lenger intervall gir bedre effekt av vaksinasjon. Se evt. flytskjema.

Hvilken vaksine bør jeg ta?

I Saltdal har vi tilgjengelig begge mRNA-vaksinene, Corminaty/Pfizer og Spikevax/Moderna. De to vaksinene vil etter hvert brukes litt «om en annen».

Spikevax/Moderna er regnet som en svært effektiv koronavaksine, og anbefales særlig til personer med svakt immunforsvar. Den kan også benyttes av alle andre personer > 30 år..

Koronavaksinasjon av barn og ungdom

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. Det vil komme mer informasjon om dette i neste uke.