Kreftsykepleie

Oppfølging fra kreftsykepleier er et tilbud til pasienter med kreft og deres pårørende uansett alder, type kreftsykdom og sykdommens varighet.
Kreftsykepleier jobber helhetlig i forhold til informasjon, symptomlindring, koordinering, behandling, omsorg og støtte. Ofte i tett samarbeid med øvrige kommunale tjenester, sykehus og fastlege. 
 

Hva kan kreftsykepleier gjøre for deg og dine pårørende?

  • Møte deg for samtale i ditt eget hjem, på telefon eller på kreftsykepleiers kontor.

  • ​Bidra med støtte, informasjon, råd og veilednig i forhold tilulike plager som kan oppstå i forbindelse med sykdom og behandling.

  • Formidle kontakt med andre faggrupper og være kontaktperson melleom sykehus,fastlege og hjemmesykepleie.

  • Informere om kurs, rehabiliteringstilbud, Kreftforeningen, pasientgruppe etc.

 

SLIK SØKER DU:

Søknadsskjema

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
ribbon-1524542_1920

Kontakt

Tildelingskontoret:
Telefon: 95 93 87 64
E-post
Søknadsskjema

Kreftsykepleier:
Trine Langseth
Telefon: 48 11 36 58
E-post

Hjemmetjenesten:
Tjenesteleder (konstituert):
Hilde Albinussen
Telefon: 91 12 80 10 (kun dagtid)
E-post

Fagutviklingssykepleier (konstituert):
Niklas Fridtjofsen
Telefon: 95 01 67 86 
E-post 
 

Postadresse:
Rådhuset, Kirkegata 23, 8250 Rognan

Besøksadresse:
Jernbanegata 48, 8250 Rognan

Kart
Sist oppdatert 04. november 2021