Kriseledelsen

Kriseledelse Beredskapstelefon: 902 72 999

Kommunedirektør - Stein Ole Rørvik

Ordfører  - Rune Berg

Avdelingsdirektør Helse- og omsorg -  Mona Storteig

Avdelingsdirektør Oppvekst og kultur -  Sølvi Åsheim

HR-sjef - Bente Strømsnes

Leder byggforvaltning - Leif Inge Almo

Beredskapskoordinator  - Anita Paulsen

Andre fagpersoner innkalles ved behov.