Prosjektrapport og skisseprosjekt Slipen

Her er informasjon:

Prosjektrapport Slipen - Saltdals nye kulturhus   
- del 1
- del 2
- del 3

Slipen skisseprosjekt nytt kulturhus i Saltdal 
- del 1
- del 2
- del 3
- del 4