Kulturkarusellen - lek og glede med visuell kunst, musikk og dans.

Saltdal kulturskole starter 5. november nye runder med ”Kulturkarusellen” – et tilbud til de eldste førskolebarna (født i 2013). I flere år har kulturskolen gitt dette tilbud til førskolebarn, og alle foregående runder har Kulturkarusellen blitt godt mottatt og fulltegnet.

I løpet av 15 uker vil barna få utfolde seg innen visuell kunst, musikk og dans. Det vil bli 5 uker med sammenhengende undervisning innen hvert tema.

I bolken med musikk vil lek med rytme, sang og sangleker være sentrale element.

Innen dans vil ungene lære grunnleggende bevegelser og dansetrinn gjennom kreative danseleker og improvisasjon, og her skal dansegleden få vokse fram.

I ukene med visuell kunst er det maling, tegning, forming, klipping, liming som er aktiviteten, og her er det bare fantasien og kanskje tida som setter begrensninger.

 

Det vil være to lærere fra kulturskolen på hvert tema og til hver samling, og disse holdes i grunnskolens lokaler på Rognan på mandager.

Pris: 900 kr

Påmeldingsfrist onsdag 31. oktober 2018.

Påmeldingsskjema finner du : Her  eller kan fås ved henvendelse til kulturskolen@saltdal.kommune.no direkte, eller på kommunens hjemmmeside under Oppvekst og Kultur/Kulturskole