I utvalgssak 22/20 i oppvekst, kultur og miljøutvalget ble det vedtatt at kr 30 000 av kulturmidlene for 2020 skulle settes av, og være søkbare for lag og foreninger høsten 2020.

Restmidlene utlyses nå, med en søknadsfrist 20. november.

Lag og foreninger som arbeider med barn og unge prioriteres ved tildeling.

Tildeling av restmidler behandles i oppvekst, kultur og miljøutvalget 2. desember.

De lag og foreninger som har fått tildelt kulturmidler tidligere i år vil ikke få midler i denne søknadsrunden.

 

Søknadsskjema finner du her:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5252&externalId=1840

 

 Søknader som kommer inn etter søknadsfristens utløp 20. november vil ikke bli behandlet.