PARKERING OG LOSSING AV SNØSKUTER:
Det er per tiden ikke opparbeidet parkering i forbindelse med løypen fra Skaiti. Lossing av skuter skjer derfor fra veg som har fartsgrense 30 km/t. 

Alle som kjører må lese seg opp de på reglene og gjeldende løypetrasee. Dette finnes på Lovdata. Det er regler for fart og rasting.  Løypen blir merket med staker med refleks hver 40 meter og skal være lett å følge. Informasjonsskilt er satt opp ved Skaiti og begynnelsen av løypa ved parkeringsplass mot Sverige. Fra parkeringsplass kan en kryss som normalt over til Sverige. Traseen er skiltet med fartsgrenser.

ÅPNINGSTIDER:
Mellom kl. 07 – 22.
Tidligst åpnet 1. jan - senest stengt 1. mai - Se kunngjøring på kommunens hjemmeside.


PARKERING OG RASTING:
Rasting eller parkering kan foregå i perioden 1. mars til 1. Mai langs strekning med fartsgrense 50 km/h. Det er tillatt å raste og parkere i løypen her inntil 30 meter ut fra senter. Senter er i løypen merkestaker.

Kart over løypetrase finner du her.

 

FERDSEL I LØYPENE SKJER PÅ EGET ANSVAR.

HJELMPÅBUD FOR FØRER OG PASSASJER.

GOD TUR - VIS HENSYN