Grunnskolen skal gi en årlig melding til skoleeier gjennom en kvalitetsmelding (tilstandsrapport). 

I kvalitetsmeldinga skal skoleeier få orientering blant annet resultater fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen, karakterer, grunnskolepoeng og frafall i videregående opplæring. 

Saltdal kommune har valgt en ny form i sin melding til skoleeier. I planen får du et innblikk i måten skolene i kommunen jobber med satsingsområdene som er gitt. I tillegg har elevene fortalt litt om sin egen opplevelse. 

Kvalitetsmelding 2017 har blitt satt opp som sak til politisk behandling i kommunestyret i sak 18/52.

Kvalitetsmeldinga kan du lese her