Den årlige kvalitetsmeldinga for Saltdalsskolen 2019 er drøftet og vedtatt i sak 20/74 kommunestyrets møte 18.06.20. 

I meldinga har skoleadministrasjonen sammen med skolen gitt en beskrivelse av resultater fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen, resultater fra standpunktkarakterer og avgangskarakterer. I tillegg er det orientert om rammevilkårene for skolene samlet og om spesialundervisning. 

I kvalitetsmelding 2019 har elevene, lærere og foreldre på alle tre skolene gitt sin tilbakemelding og refleksjon for egen erfaring og opplevelse av skolehverdagen.