Salten Viltforvaltningsråd ønsker i samarbeid med Norsk Hjortesenter og Prosjekt Utmark å invitere til et gratis kveldsseminar om sikker og trygg elgjakt. Målgruppen er elgjegere i Salten.
Johan Trygve Solheim fra hjortesenteret på Svanøy vil være foreleser på seminaret som holdes på Rognan.
Under seminaret vil foreleser komme innom temaer som:
- Sikker jakt
- Jaktleders Rolle
- Elgjegeren som forvalter
Det vil også være mulig å delta på seminaret gjennom Microsoft Teams.
Sted: Menighetssenteret - Ringveien 2, 8250 Rognan
Dato: Fredag 23. september
Tid: 18:00 – 21:00
Meld dere på med navn, telefonnummer og epostadresse til
Geir-Johnny i Prosjekt Utmark senest onsdag 14.09
Epost: Geir-Johnny.Monsen@bondelaget.no
Tlf: 92485741
Seminaret er finansiert med midler fra Salten Viltforvaltningsråd og Nordland Fylkeskommune. Det vil bli servert kaffe og snacks.