Alternativer til legetime:

Dessverre har vi nå så mange pasienter som har bedt om legetime ved Saltdal helsesenter at vi har fått flere ukers venteliste.

Vi har derfor gått nøye gjennom ventelista på "Helserespons" og kontakter den enkelte pasient med konkrete forslag til hva som kan gjøres uten legekonsultasjon. Det kan dreie seg om f. eks.

- resept på legemiddel som kan forsøkes

- blodprøver som kan tas for å avklare om det er nødvendig med legetime

- andre forslag til tiltak

- og noen ganger har kanskje tilstanden endret seg, slik at en legetime ikke lenger er aktuellt?

 

Pasienter som ikke har behov for rask/øyeblikkelig legehjelp, må dessverre finne seg i at det blir noen uker å vente før de får tilbud om legetime.

Vi håper at denne situasjonen vil bedres i løpet av sommeren.

 

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege