Det vil bli redusert vanntrykk i hele forsyningsområdet på grunn av vedlikeholdsarbeid på Rognan vannverk.

Gjelder fra Saltnes til og med Medby.

 

Teknisk drift