Salg av to eneboligtomter, reguleringsplan "Bygdetuntomta"

Saltdal kommune har nå solgt en av de tre eneboligtomtene i reguleringsplan «Bygdetuntomta». Det gjenstår fortsatt to attraktive eneboligtomter i området som ligger ute for salg (tomtene B2 og B3 som vises på vedlagte plankart nedenfor). Tomt B2 har størrelse ca. 1,6 daa, og B3 ca. 1,5 daa. Tomtene er lokalisert i nærheten av sjøen og Saltdalselva, med god utsikt mot Rognan og fjorden. Tomtene er solrike med offentlig veiadkomst. De selges etter selvkostprinsippet, dvs. at kommunaltekniske kostnader forbundet med tilrettelegging av tomtene er inkludert i tomteprisen. Pris kr. 715.000 for den største tomta (B2) og kr. 670.000 for den minste (B3).

For ytterligere informasjon vises til vedlegg eller henvendelse til Servicetorget Saltdal kommune på tlf. 75 68 20 00.

Søknad på tomt gjøres skriftlig på vedlagte søknadsskjema som du finner nedenfor.

 

Vedlegg:

- Annonse

- Oversiktskart

- Plankart

- Planbestemmelser

- Søknadsskjema

 

small dsc  1530

 

 

Andre tomter

Ledige kommunale tomter  - Røklandsmoen