Saltdal kommune har som mål å kunne tilby elektroniske tjenestene. Hensikten er økt tilgjengelighet, effektivisering og høyere kvalitet på de dataene som registreres.
Nedenfor finner du en oversikt over våre ledige stillinger:
Ledige stillinger:  Trykk her

Hvem kan søke på internt utlyste stillinger i Saltdal kommune?
-Ansatte som er i et fast ansettelsesforhold (ansatt på ubestemt tid).
-Midlertidig ansatte forutsatt at de som minimum har opparbeidet seg minst 12 måneders tjenesteansiennitet i Saltdal kommune de siste to årene

Ledige stillinger - internt  Trykk her

Hvordan søker du på en stilling i Saltdal kommune?

-For å kunne søke en stilling, må du være innlogget som bruker.
-Dersom du ikke allerede har brukernavn og passord kan du opprette dette under «ny Bruker». Noter brukernavn og passord til innloggingen etterpå.
-Du trenger en e-postadresse for å sende søknaden. Har du ikke dette, kan du opprette e-postadresse gratis på eksempelvis start.no, hotmail.com eller yahoo.no.
-Hvis det er noen som ikke har mulighet til å søke på stilling elektronisk, kan de de henvende seg på Servicetorget på Rådhuset i Saltdal for å få benytte en pc hos oss eller på Biblioteket.

- Du må legge inn fullverdig CV og søknad.
 - Det er ikke tilstrekkelig å vise til tidligere søknader eller vedlagt CV.
- Du må skrive en utfyllende søknad i søknadsfeltet i tillegg til CV

- Dokumentasjon
 
Du skal ikke sende attester, vitnemål og annen dokumentasjon sammen med den elektroniske søknaden. Slik dokumentasjon tar du med til et eventuelt intervju.

- Om unntak fra offentlig søkerliste.
  Etter søknadsfristens utløp setter kommunen opp offentlig søkerliste. Kommunen kan vurdere om unntak fra offentlighet kan innvilges etter begrunnet forespørsel.
  Ta i så fall direkte kontakt med kontaktpersonen som er oppgitt i 
stillingsannonsen.
- Bekreftelse på mottatt søknad vil bli sendt deg pr e-post.

Annet
Ledige stillinger via NAV