På grunn av smittesituasjonen i Salten må legekontoret gjennomføre tiltak som reduserer smittefare for pasienter og personale. 

1. Legekonsultasjoner omgjøres til telefon- eller videokonsultasjoner
Istedenfor å møte opp på legekontoret til legetime, vil legen kontakte pasienten på telefon. Noen pasienter vil få tilbud om videokonsultasjon.

Unntak: Der det er nødvendig med fysisk oppmøte hos legen for å få gjennomført en undersøkelse eller behandling. Om dette er nødvendig, kan evt. avklares i telefon-/videokonsultasjonen.

Det er samme egenandel ved elektronisk konsultasjon som ved fysisk oppmøte.

Her kan du lese mer om elektronisk konsultasjon: https://www.helsenorge.no/fastlegen/om/hva-er-e-konsultasjon/

2. Undersøkelser på laboratorium/skiftestue bør utsettes, om mulig
Prøvetaking, blodtrykksmåling, sårbehandling osv. kan jo ikke gjennomføres elektronisk. Men i mange tilfeller kan det utsettes en stund, uten at det medfører ulempe. Vi ber derfor alle som har timeavtale på laboratorium/skiftestue om å vurdere - evt. i samråd med legekontoret - om dette kan utsettes.

Disse tiltakene gjelder i første omgang til over påske, dvs. 5. april 2021.

Hilsen Saltdal helsesenter.

Kjell Gunnar Skodvin

Kommuneoverlege