Det vil være stengt i perioden fra kl. 08.00-12.30.

  • To ganger i året har Saltdal helsesenter «fagdag»
  • Helsefagene er i stadig endring, og vi må hele tiden arbeide aktivt for å utvikle oss
  • Vi sørger likevel for å ta imot pasienter som har behov for «øyeblikkelig hjelp»