Vi trenger flere leseombud!

Tenk deg et liv uten lesing...
- Vi leser for å få kunnskap, innsikt og inspirasjon.
- Noen greier ikke å lese selv, men de kan få lesegleden - av deg!
Bli leseombud!

Hvem kan være leseombud?
Alle som er glade i å lese kan være leseombud: Et leseombud er en person som leser høyt for mennesker som av ulike årsaker ikke kan lese selv. Leseombud er frivillige som bruker av fritiden sin til å lese for andre, men det kan også være ansatte som fra før arbeider med dem de leser for eller støttekontakter. Leseombudene finner fram passende bøker, leser høyt og formidler og snakker om innholdet. Biblioteket hjelper med å velge blant tilbudet av tilrettelagte bøker.
Leseombud er frivillige som bruker av fritiden sin til å lese for andre!
Hvis du ønsker å få vite mer om ordningen som leseombud kan du ta kontakt med:

Saltdal bibliotek tlf 917 87 975 eller e-post: biblioteket@saltdal.kommune.no