Julegavekort 2018 infoskriv 

Formålet er å gi familier som opplever
økonomiske utfordringer knyttet til julen, en mulighet til å kjøpe julegave til sine
barn.
Dette er et prøveprosjekt hvor vi i år har lagt 11.000 kroner i en pott som fordeles
på 35 gavekort pålydende 300 kroner. Ser vi at behovet er større vil vi til neste år
søke midler og øke beløpet.
Barnefattigdom er dessverre et økende problem i Norge. Skillet mellom de som har
mye og de som har lite blir større. Vi vet at i Saltdal lever nærmere 100 barn i
familier med vedvarende lav inntekt. Svak økonomi kan ha mange årsaker.
Arbeidsledighet, enslige forsørgere, barnerike familier og sykdom kan være noen
av grunnene til at økonomien i perioder er ekstra tøff.
Saltdal Kommune og Røde Kors Omsorg vil med «Julegavekortet 2018» bidra til at
alle foreldre skal ha mulighet til å gi sine barn en julegave.

Slik fungerer det:

Familier kan motta et stk gavekort a 300.- pr barn i familien under 18 år.
Gavekortet er personlig
Gavekortet kan i år benyttes på følgende butikker på Rognan:
Lekebutikken
Leselysthuset
Sport1
Gavekortene kan ikke deles opp og brukes på flere butikker, man må velge en
butikk pr kort
Det betales ikke ut restbeløp
Gavekortet er gyldig til og med 24. desember 2018
Behov meldes til saltdal.omsorg@rodekors.org
Navn blir behandlet så anonymt som mulig
Gavekort avhentes etter avtale med Røde Kors i resepsjonen på Rådhuset
Ved flere forespørsler enn 35 blir det loddtrekning

Frist for behovsinnmelding fredag 14. desember

Vi håper de som har behov benytter seg av denne muligheten. Med Julegavekortet
kan foreldrene få kjøpe det de vet at barna ønsker seg eller trenger, og ønsker de å
kjøpe en dyrere julegave kan de selv legge til ønsket sum utover de 300.-
Vi ønsker alle flotte barn og foreldre i Saltdal ei hjertevarm og god jul, må den bli fin
og god på alle måter for både liten og stor!