Saltdal kommune ønsker at mobbing, vold, diskriminering og trakassering avdekkes raskt. Dersom du  som elev eller foresatt opplever at det ikke er trygt å godt på skolen, er det viktig at du melder fra til skolen med en gang. Elev og foresatt kan melde fra om dårlig skolemiljø eller mobbing til skolen og snakke med kontaktlærer, fagleder/undervisningsinspektør eller rektor. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig. 

Dersom du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort tilstrekkelig for å stoppe mobbing, vold, diskriminering og trakassering, kan du melde saken inn til fylkesmannen i ditt fylke. 

Før du melder inn til fylkesmannen, må du:

  1. Først ha tatt opp saken med rektor på skolen
  2. Det må ha gått minst en uke fra du meldte inn og tok opp saken med rektor
  3. Saken må gjelde skolemiljøet der eleven går på skole

Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev til fylkesmannen. Ved helt spesielle tilfeller, kan du ta kontakt med fylkesmannen. 

 

Skolemiljøknapp