Saltdal kommune følger FHIs anbefaling om å iverksette vurdering av større arrangementer for å begrense smitterisiko.

Med hjemmel i smittevernloven §4-1 setter kommuneoverlegen begrensninger i gjennomføring av større arrangement. Arrangementer som samler mer enn 500 mennesker skal avlyses.

 

Ansvarlige for arrangement av arrangementer med mer enn 100 deltagere bes melde dette inn til Saltdal kommune.

Skjema inneholder generelle spørsmål om arrangementet samt risikovurdering. Arrangementet vurderes av kommunen før det godkjennes.

Skjema finner du her PDF document ODT document  

Meldeskjema sendes til: postmottak@saltdal.kommune.no 

 

For mer informasjon om anbefalinger ved store arrangement følg link til FHI hjemmeside: den siden oppdateres fortløpende, og det oppfordres til å følge med.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/