2.6.17. Melding om oppstart av interkommunal kommunedelplan for sjøområdene i Skjerstadfjorden og høring av planprogram.
Kommunene Bodø, Saltdal og Fauske har vedtatt planoppstart for interkommunal plan for sjøområdene i Skjerstadfjorden.
Planen skal definere bruk og vern i sjøområdene i de 3 kommunene.

For mere informasjon gå til Bodø kommunes hjemmeside.  Link til Bodø kommune og Fauske kommune under kunngjøringer

Sentral info finner dere også nedenfor:

 

Her nedover kommer vedleggene:
- Melding om oppstart og høring planprogrammer for interkommunalt kommuneplan for sjøområder i Skjerstadfjorden
- Planprogram Skjerstadfjorden rev
- Gi innspill til planarbeidet

- Kommunestyrets vedtak

medium img  8984