Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Melding om planvedtak og fastsatt planprogram

Kommunestyrets vedtak. Kommunedelplan for Skjerstadfjorden

Kommunestyret vedtok i sak 24/19 å utsette sluttbehandlingen av kommunedelplanen. Begrunnelse for vedtaket kan en lese i kommunestyresaken Særutskrift Sluttbehandling. Kommunedelplan for Skjerstadfjorden.pdf

Melding om planvedtak og fastsatt planprogram

Nedenfor finner du de siste vedtatte reguleringsplaner i kommunestyre eller endringer som Saltdal formannskap har gjennomført.

Kontaktperson i Saltdal kommune er arealplanlegger Frode Tjønn, tlf. 75 68 20 27