Melding om planvedtak og fastsatt planprogram

Nedenfor finner du de siste vedtatte reguleringsplaner i kommunestyre eller endringer som Saltdal formannskap har gjennomført.

Kontaktperson i Saltdal kommune er arealplanlegger Frode Tjønn, tlf. 75 68 20 27

 

Detaljreguleringsplan for Nerauran lagerområde

19.04. Egengodkjenning. Detaljreguleringsplan for Nerauran lagerområde. Plan ID 2016007

- Klageadgang PDF document ODT document

- Plankart

- Planbestemmelser

- Planbeskrivelse

Detaljreguleringsplan E6 Borkamo- hestbrinken

 

1.12. Egengodkjenning. Detaljreguleringsplan E6 strekningen Borkamo-Hestbrinken

- Klageadgang PDF document ODT document
- Kommunestyrets vedtak
- Plankart
-Planbestemmelser
- Vedlegg 4
- Vedlegg 5
- Vedlegg 6
- Vedlegg 7
- Vedlegg 8
- Merknader samlet
- Innspill Statskog

Detaljreguleringsplan for Bjørndalsveien, Øvre Drageid

Detaljreguleringsplan for Vesterfjæra

Reg.plan del 4
Reg.plan del 5

 

16.10. Offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan Vesterfjæra: Her

Formannskapets vedtak om utleggelse
Planbeskrivelse, datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Plankart, datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Planbestemmelser PDF document ODT document , datert 19.03.17 sist revidert 11.09.17

Innkomne merknader ved varsling

Oppstart-/varslingsdokumenter

Ros-analyse, datert 06.03.17

Utredning naturfare, datert 29.02.17

Foreløpig situasjonsplan alternativ A og B, sist revidert 11.09.17

Teknisk notat, datert 20.02.17

Vedtatt plan. Vik fjellvei

30.6. Vedtatt plan. Vik Fjellvei
- Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning. Detaljreguleringsplan Vik fjellvei. Planid. 2015001
- Utgående brev. PDF document ODT document Klageadgang egengodkjenning
- Planbeskrivelse PDF document ODT document Vik fjellvei
- Plankart Vik fjellvei
- Bestemmelser PDF document ODT document Vik fjellvei

Vedtatt plan. Reguleringsendring- idrettsplassen syd

Vedtatt plan. Reguleringsendring. Del av idrettsplassen syd.
- Kommunestyrets vedtak om egengodkjenning. Reguleringsendring Del av idrettsplassen
- Utgående brev Klageadgang egengodkjenning PDF document ODT document
- Planbeskrivelse
- Plankart
- Planbestemmelser PDF document ODT document

Vedtatt plan. Rognan Dypvannskai

Vedtatt plan. Rognan Dypvannskai
- Kommunestyrets vedtak PDF document ODT document om egengodkjenning. Detaljreguleringsplan for utvidelse av Dypvannskaia
- Utgående brev Klageadgang egengodkjenning PDF document ODT document
- Planbeskrivelse PDF document ODT document
- Reguleringsplankart
- Planbestemmelser PDF document ODT document

Varsel om vedtatt plan. Fortau-/ gangsykkelvei. Høgbakken

Varsel om vedtatt plan. Fortau og gangsykkelvei i Høgbakken
- Kommunestyrets egengodkjenning Detaljregulering fortau Høgbakken
- Utgående brev Klageadgang egengodkjenning PDF document ODT document
- Planbeskrivelse Høgbakkvegen rev. A.
- Reguleringsplankart
- Bestemmelser
- ROS-analyse
-IN01
- F01
- CG01

Varsel om 1. gangs ettersyn. Detaljreguleringsplan for snuplass og parkeringsplass. RV 77

Varsel om 1. gangs offentlig ettersyn. Detaljreguleringsplan for snuplass og parkeringsplass Rv. 77
- Formannskapets vedtak Detaljregulering parkering og busslomme Tjernfjellranten
- Innspillsfrist 1. gangs høring PDF document ODT document
- Planbeskrivelse
- Bestemmelser parkering-snuplass red.
- ROS-analyse PDF document ODT document
- Plan til høring

Inspill:
- Fylkesmannen i Nordland - vedlegg
- Statens vegvesen

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.