Et kull skal nå startes opp med en klasse i Bodø. Vi søker etter menn som er mann nok til å vise omsorg og til ta en utfordring. Det vil bli gjennomført informasjonsmøte 17. januar, kl. 1200-1300

Påmeldingsfrist 13. januar kl. 16:00

Meld deg på her

Ta ev. kontakt med din veileder i NAV, ved ditt NAV kontor for hjelp til påmelding

Det vil her bli orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 14 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Er du vår neste mann eller kvinne? Grip muligheten! Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips dem om Menn i helse!