Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse.
Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk og forskrifter.
Arbeidet er hjemlet i den nye: Folkehelseloven. 

Kapittel 3- Miljørettet helsevern, to viktige forskrifter
- Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
- Forskrift om miljørettet helsevern

Kommuneoverlegen er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS gjør både saksbehandling og kan fatte vedtak på vegne av kommuneoverlegen.

-Godkjenningsplikt ved nyetableringer/endringer: Skoler, barnehager og tatoveringsvirksomheter.
-Meldeplikt ved nyetableringer/endringer: Forsamlingslokaler, campingplasser, lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang, virksomheter med kjøletårn eller lignende, asylmottak, hospitser, m.m.

Utførlig informasjon på hjemmesiden til: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Det finnes også skjema for å søke godkjenning og meldeskjema.

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS
Stormyrveien 25
8008 Bodø
Telefon: 40 00 77 77
Epost: post(a)hmts.no