Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 5
19
28
23
11
3
11
12
26
Arbeidsmiljøutvalg
Delegerte næringssaker
Delegerte viltsaker
Eldreråd 12
2
19
2
18
15
2
16
Formannskap 10
25
30
5
19
12
26
11
14
11
18
20
11
27
3
1
29
12
21
26
3
17
Helse og omsorgsutvalg 4
Kommunestyre 28
25
20
19
24
21
19
Oppvekst, kultur og miljøutvalg 4
Råd for likestilling av funksjonshemmede
Ungdomsråd
Valgstyre 5
26
14
29
27
10
Valgutvalg 13