Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 5
19
28
23
11
3
11
Delegerte næringssaker
Delegerte viltsaker
Eldreråd 12
2
19
2
18
15
2
Formannskap 10
25
30
5
19
12
26
11
14
11
18
20
11
27
3
1
29
12
26
3
17
Kommunestyre 28
25
20
19
24
21
19
Utvalg helse/oppvekst 13
25
3
12
5
16
4
Valgnemnda
Valgstyre 5
26
14
29
27
10