Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 4
18
Arbeidsmiljøutvalg
Delegerte næringssaker
Delegerte viltsaker
Eldreråd 25
28
16
22
27
15
Formannskap 4
18
10
31
23
5
26
9
23
1
15
6
20
3
24
1
22
Helse og omsorgsutvalg 12
25
2
3
9
14
3
Kommunestyre 27
7
30
18
24
29
17
Oppvekst, kultur og miljøutvalg 11
24
2
8
13
2
Råd for likestilling av funksjonshemmede 28
21
Ungdomsråd
Valgstyre
Valgutvalg