Kommunestyret
Kommunestyre våren 2017;   8.2, 22.3, 4.5, 21.6
Kommunestyre høsten 2017;  3.10 (*), 9.11, 13.12 (***)

Møtene starter:
Kommunestyret:  Kl. 10.00

(*)     Saltentinget
(**)   Formannskapets innstilling til budsjett
(***) Kommunestyrets budsjettmøte

NB! Ovennevnte møteplan er lagt opp i forhold til møtekalender i Regionrådet, Fauske kommune og skoleferier.

Møteplan for alle de politiske møtene i 2017 finner du: Her