Utvalg for oppvekst og kultur
Utvalg for oppvekst og kultur;  25.1, 29.3, 31.5, 6.9, 25.10, 6.12

Møtene starter:
Utvalg for oppvekst og kultur:    Kl. 09.30

NB! Ovennevnte møteplan er lagt opp i forhold til møtekalender i Regionrådet, Fauske kommune og skoleferier.

Møteplan for alle de politiske møtene i 2017 finner du: Her