Kartlegging og utviklingsarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse.

Saltdal kommune er med i et 3 årig prosjekt i samarbeid med Nordland Fylkeskommune der hovedmålet er: Gode lokalmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Prosjektet er startet fra Helsedirektoratet, og det er 40 kommuner i landet som er med. Prosjektet startet i 2016 og vil bli avsluttet i 2018. Hovedmålet for kommunen er å lage et ute-anlegg der folk kan møtes, være i aktivitet og trives.

Delmål er:

  1. Utarbeide bedre oversikt over folkehelseutfordringer og en bedre kunnskap om hva som bidrar til livskvalitet og trivsel, og om hvordan folk har det i sine lokalsamfunn.
  2. Utarbeide egnede metoder i medvirkningsarbeid.
  3. Å legge grunnlag for konkrete tiltak i samsvar med lokale folkehelseutfordringer.
  4. Å legge til rette for kompetansebygging med regionale utdanningsinstitusjoner.

Vi arbeider med å lage en oversikt over hva det er befolkningen ønsker av gode trivselstiltak. Her vil det settes ned en egen arbeidsgruppe. Det er planlagt å prøve ut nye metoder for å involvere lokalbefolkningen mer.

Det er ønskelig med flere innspill fra lokalbefolkningen om hva dere mener er viktig for folkehelsearbeidet i nærmiljøet.

  1. Hvordan ønsker du å ha det på Skansenøyra for at du skal trives der?
  2. Har du andre innspill om hvordan det kan bli bedre i ditt lokalmiljø- der du bor, arbeider eller går på skole?

Nye innspill sendes til Servicetorget eller på e-post til prosjektleder ved Rådhuset innen utgangen av april 2017. Innspillene vil bli tatt med i planleggingsarbeidet innenfor folkehelsearbeidet i kommunen.

I 2016 har vi fått flere innspill med ønsker. Det arbeides nå konkret for å utvikle Skansenøyra på Rognan for tilrettelegging for et ute-anlegg der folk kan møtes, være i aktivitet og trives sammen. Det planlegges «Tuftepark», fotballgolf og Petanquebane i området.

Vedlegg:

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Solveig Annie Strøm

E-post: solveig.stroem(a)saltdal.kommune.no

Telefon: 75682000