Torsdag 19. mars holder NAV Saltdal stengt grunnet intern opplæringsdag/personaldag for NAV Indre Salten.

NAV kan fortsatt kontaktes på tlf. 5555 3333 og www.nav.no