Den nye Tisk strategien er tilpasset den nye normale hverdagen med økt beredskap.

Nedjustert TISK innebærer lettelser i plikten til smittekarantene ved at karantene kun vil være en plikt for de mest smittutsatte.

HVA INNEBÆRER DETTE?

 • Personer som er i samme husstand eller er tilsvarende nære, og som samtidig er uvaksinert/ikke fullvaksinert skal i karantene
 • Andre fritas smittekarantene, men oppfordres til:
  • Testing så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person
  • Begrensning av sosial kontakt inntil ett negativt testsvar foreligger
  • Egenobservasjon av symptomer i 10 dager etter eksponering
  • Lav terskel for ny testing ved symptomer
 • Testing kan i noen tilfeller erstatte smittekarantene for hustandsmedlemmer og tilsvarende
 • Nedjustert TISK innebærer endringer i omfanget av kommunens smittesporing
 • Rutinemessig smittesporing begrenses først og fremst til nærkontakter som er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære
 • Øvrige nærkontakter varsles i hovedsak av den smittede med oppfordring til å la seg teste
 • Det vil i større grad være selvtesting for den enkelte
 • Smittede skal fortsatt være i isolasjon

Hva skal du gjøre hvis du får luftveissymptomer?

https://www.fhi.no/.../flytskjema-nyoppstatte.../

Mer utfyllende informasjon på Helsenorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/testing-og-symptomer/