De 33 medlemskommunene vedtok en strategi hvor visjon og formål er utviklet på basis av de viktige verdiene «Ekte – Bærekraftig – Verdiskapende».
Medlemmene skal bidra til et felles løft for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarven vår, lokal verdiskaping og næringsutvikling.
For å kunne fortsette dette viktige arbeidet er vi avhengig av grunnfinansiering slik tilfellet er for de andre aktørene under merkevaren Norges nasjonalparker.
Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer er et av myndighetenes viktigste virkemidler for verdiskaping i og rundt våre verneområder!

Fra Saltdal kommune deltok Siv Mossleth (styremedlem), Kjell-Magne Johansen og Elin Kvamme

Fra Beiarn kommune deltok Ågot Eide og Andrê Kristoffersen

 

medium npkl medlemmer paa folgefonna  4 mai  2017 copy 2  2

Fotografiet er tatt ved Folgefonna, 1200 meter over havet

Foto: Erlend Eggen, Outtt AS